57/17 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จันทร์ - อาทิตย์ 05:00 - 24.00

สถานที่ท่องเที่ยว – ทะเลบัวแดง red-lotus-sea

ทะเลบัวแดง red-lotus-sea บึงหนองหานกุมภวาปีอันซีนแห่งสีสันธรรมชาติสร้าง

ทะเลบัวแดง red-lotus-sea ความงดงามส่งตรงจากธรรมชาติ

สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสและดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติที่ชาวอุดรภูมิใจนำเสนออย่าง ทะเลบัวแดง รวมถึงความสะดวกสบายจากบริการรถเช่าจากเราครับ

ต้องเกริ่นก่อนว่ารอบนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ทะเลบัวแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.หนองหาน อุดรธานี ครับะเลบัวแดงในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เบ่งบานพร้อมรับนักท่องเที่ยวมาชมความงามแล้ว ในวันเสาร์อาทิตย์มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความงามของดอกบัวเป็นจำนวนมาก

จังหวัดอุดรธานีมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือ หนองหาน มีพื้นที่ประมาณ ๒๒,๕๐๐ ไร่ หรือ ๓๖ ตารางกิโลเมตร มีความยาวของคันดินรอบหนองหาน ยาวถึง ๘๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอกุมภวาปีเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนอยู่ในเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอกู่แก้ว เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภคของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหาน จนได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้แล้ว ธรรมชาติของหนองหาน ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมาของทะเลบัวแดง red-lotus-sea

ทะเลบัวแดงหมื่นไร่ มีที่มาเมื่อครั้งที่ นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านเดียมใหม่ ๆในปลายปี 2547 ได้ลงไปไปศึกษาหนองหาน กุมภวาปี พร้อมกับกลุ่มผู้นำชุมชน และชาวประมงบ้านเดียม ซึ่งพบว่า มีบัวแดงจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นเต็มท้องน้ำหนองหานตั้งแต่ราว ๆ เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมทุกปี จึงได้มาร่วมกันคิดหาวิธีจะเชิญชวนคนมาดู มาเที่ยวชมความงาม ความยิ่งใหญ่ของบัวแดง ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คน สัตว์ต่าง ๆ และธรรมชาติอันงดงามของหนองหานกุมภวาปี เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน และมุ่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน จึงได้เกิดคำว่า ทะเลบัวแดงหมื่นไร่ ตั้งแต่ปีนั้นมา โดยมีการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ หน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว มาขอข้อมูลมากมายไปเผยแพร่ จึงทำให้ทะเลบัวแดงรู้จักกันทั่วไป

การจัดงานทะเลบัวแดงบ้านเดียม ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2548 โดยใช้ชื่อว่า“งานชมทะเลบัวแดงหมื่นไร่ กราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ แดนเนรมิตหนองหาน ตำนานผาแดงนางไอ่”โดยการร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชน และกลุ่มชุมชนชาวบ้านเดียมทั้งสองหมู่บ้าน โดยมีผู้นำหลัก ๆ ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในตอนแรก ประกอบด้วย นายถาวร จันทรเสนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเดียม หมู่ที่ 5 นายยงยุทธ จันทรเสนา หมู่ที่ 10 นายคำกรณ์ ศรีไชยโยรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายวิลัย ขุนทุม ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายมนูญ ศรีทอง ส.อบต. หมู่ที่ 10 นายทองดำ บัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 10 นายประเสริฐ ตะบองเพชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 นางขันแก้ว แสนนางชน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเดียม นางเกสร วงษาสนธ์ หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มเรือประมงบ้านเดียม นางจิรพร สุขรมย์ และคณะครูโรงเรียนบ้านเดียมทุกคน ตลอดจนกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส ที่ปรึกษาพร้อมชาวบ้านบ้านเดียมทุกคน และนายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียมทำหน้าที่ประสานงาน และที่ปรึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดในการจัดงานขึ้น โดยทางกลุ่มผู้นำได้นำแนวทางการสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา จากแนวทางที่กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำหนองหานได้มาดำเนินการไว้ตั้งแต่ปี 2546 ในตอนนั้นมีผู้นำโครงการเข้ามา คือ นางจีรวรรณ หัสโรค์ ตัวแทนจากศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ที่จังหวัดขอนแก่นนำมาริเริ่มเป็นคณะกรรมการโฮมสเตย์ และกรรมการกลุ่มเรือประมงบ้านเดียม โดยมีนายประเสริฐ ตะบองเพชร นางศิริตะวัน เป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว และในที่สุดโครงการดังกล่าวก็ได้สิ้นสุดลงไปราวปี 2547
อ่านเพิ่มเติม

red-lotus-sea

ส่วนกลุ่มต่างๆที่เกิดจากโครงการดังกล่าวก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร มีปัญหาภายในกลุ่มทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง ในที่สุดนายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม จึงได้มาประสานกับคณะกรรมการชุดที่เคยมีอยู่แล้ว เพื่อร่วมหาแนวทาง แก้ปัญหา และขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน และร่วมกันตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเดียมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยอาศัยพื้นฐานการช่วยเหลือของชุมชนชาวบ้านเดียมที่มีความแข็งแกร่งในด้านมวลชนที่ทางราชการยอมรับว่า เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดของระดับจังหวัดเลยทีเดียว    ด้วยเหตุนี้จึงเกิดรูปแบบของคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน คือ คณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านเดียม เป็น หลักในการบริหารงานท่องเที่ยวในหมู่บ้าน คณะกรรมการโฮมสเตย์บ้านเดียม และคณะกรรมการกลุ่มเรือประมงบ้านเดียม โดยทั้งสองคณะกรรมการชุดหลังจะขึ้นต่อคณะกรรมการการท่องเที่ยวบ้านเดียม ด้วยเหตุนี้เองการจัดงานทะเลบัวแดงจึงเริ่มขึ้น และเกิดคำว่า ทะเลบัวแดง ตั้งแต่นั้นมา ในปีแรกที่ร่วมกันจัดขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุน จากนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลพันดอน โรงเรียนต่าง ๆ ใน สพท.อด.2 ศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน สถานีอนามัยเชียงแหว หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ สจ.สมพร วรรณสุทธิ์ สจ.อรัญญา ใจมั่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มาร่วมจัดกิจกรรม รายได้ในปีแรกมีประมาณ 7,000 กว่าบาท ทางคณะกรรมการท่องเที่ยวจึงอนุมัติให้ทางโรงเรียนบ้านเดียม นำมาปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำฝน อาคารเรียนหลังที่ 2 พร้อมกันนี้คณะผู้ก่อการจัดงานทะเล บัวแดง ได้ไปสร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลังไว้บนเกาะโนนทันในปีที่จัดงานครั้งแรกด้วย ซึ่งได้ความสนใจ และมีผู้คนไปพักผ่อนเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลามีทะเลบัวแดงเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

สำหรับปีที่ 2 พ.ศ.2549

จัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า งาน“ชมทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อเทิดไท้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในระหว่าง วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2549 ที่จัดไม่ตรงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่า อากาศในปีนี้หนาวมาช้าบัวแดงในหนองหานเกิดช้า และมาบานเต็มท้องน้ำในช่วงเลาดังกล่าว ประกอบกับทางชุมชนมีเวลาว่างช่วงระยะเวลาปลายเดือน และต้องการจัดงานให้ตรงกับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้คนมาเที่ยวเยอะๆ ด้วย ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ททท.เขต 5) เทศบาลตำบลพันดอน โรงเรียนต่าง ๆ สถานีอนามัยตำบลเชียงแหว และที่สำคัญในปีที่สองนี้ มีงบสนับสนุนน้อยทางชุมชนจึงใช้วิธียืมเงินจากชาวบ้านเดียมมาลงทุนจัดงาน โดยมีเป้าหมายเพื่ออยากให้เป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันไป รายได้ปีนี้อยู่ตัวได้คืนทุนที่ยืมมาใช้จ่ายพอดี แต่มีเหลือเป็นกำไรไว้ใช้สอยร่วมกันได้ คือ แพกลางน้ำเหลือไว้ใช้ในปีต่อมาอยู่ 3 แพ

สำหรับปีที่ 3 พ.ศ.2550

ทางคณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านเดียม และคณะกรรมกลุ่มต่าง ๆ เริ่มได้รับประสบการณ์จากการจัดงานมาแล้วถึงสองครั้ง จึงลดปัญหาด้านต่าง ๆลงไปบ้าง และได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า “ งานชมทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวหนองหานกุมภวาปี อนุรักษ์ของดีในปีมหามงคลของพ่อหลวง” ปีที่ 3 ณ บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2551 สาเหตุที่ต้องเลื่อนเวลาจัดงานมามากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานั้น สืบเนื่องจากว่าฤดูฝนในปีนี้เลื่อนมาจนถึงช่วงปลายเดือนมกราคม ทะเลบัวแดงจึงเกิดขึ้นมามากกว่าทุกปีที่จัดงาน และมีชีวิตอยู่บนท้องน้ำหนองหานเป็นเวลานาน ประกอบกับทางชุมชนมีภาระงานมากในก่อนหน้านั้น และทางชุมชนเห็นพ้องกันว่า ควรจัดใกล้ช่วงวันแห่งความรักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงจัดงานขึ้นช้ากว่าทุกปี ผลจากการจัดงานในปีที่ 3 นี้ ปรากฏว่า มีผู้คนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนทำให้ฝ่ายอาหารไม่สามารถนำวัสดุจากหนองหานมาประกอบอาหารเมนูเด็ดพื้นบ้านได้ทันความต้องการ เช่น ก้อยบอน ตำหนายบัว ลาบปลาตอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มประมงต่างหันมารับนักท่องเที่ยวแทน รายได้ดีกว่าการหาวัสดุมาทำอาหารให้กลุ่มแม่บ้าน และจากการดำเนินงานในปีที่ 3 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน เช่น เทศบาลตำบลพันดอนเจ้าเก่าเจ้าเดิม กลุ่มผู้สนับสนุนจากภาคอาชีพนักการเมือง อาทิเช่น ส.ส.จักรพรรดิ ไชยสาส์น ชุมชน และโรงเรียนต่าง ๆเป็นอย่างดี จนทำให้ปีนี้คณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านเดียม มีเงินตั้งเป็นกองทุนท่องเที่ยวบ้านเดียมแล้ว ประมาณ 8,000 บาท

ในการจัดงานชมทะเลบัวแดงทุก ๆ ปี ผู้ที่มีแนวคิดริเริ่มการจัดงาน คือ นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียม ได้ย้ำเสมอว่า จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน และจะขาดมิได้เลย คือ การเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้หนองหานกุมภวาปี เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกับหนองหาน การวาดภาพ การเล่าเรื่องหนองหาน การแสดงศิลปะพื้นบ้านรอบหนองหานทั้งผู้ใหญ่และนักเรียน ฯลฯ โดยฝ่ายจัดงานจะต้องจัดหาค่าเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะด้วยทุก ๆ ปี และนอกจากนี้ที่สำคัญยิ่งของการร่วมกันจัดงานทุก ๆ ปี คือ คณะกรรมการจัดงานจะดำเนินงานโดยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนเท่านั้น และจัดงานขึ้นด้วยตนเองโดยไม่อาศัยพี่เลี้ยงจากหน่วยงานภาครัฐเลย จึงทำให้ประสบการณ์จากจัดงานนั้นได้ซึมซับไปยังชุมชนอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งต่อจากนี้ไปผู้ริเริ่มการจัดงานชมทะเลบัวแดง ได้แต่หวังไว้ลึก ๆ ว่า นี่หละคือการช่วยตนเอง ช่วยเหลือชุมชนให้อยู่อย่างพอเพียง และยั่งยืน เพราะการเริ่มทำงานแบบพึ่งพาตนเองของชาวบ้านเดียมทุกหมู่คณะในวันนี้ จะเป็นบทเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ตรงที่จะนำไปสู่การเริ่มงานใหม่ในชุมชนที่ยั่งยืนสืบไป    

  • ทะเลบัวแดงอุดรธานีจะมีการจัดเก็บในพื้นที่ที่มีจำนวนมากของพื้นที่ใกล้เคียงส่วนหนึ่งของบึงหนองหานอำเภอกุมภวาปีรวมถึงพื้นที่หลายหมื่นไร่โดยการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เหมาะสมสำหรับการชมทะเลบัวแดงอุดรธานีจะอยู่ในช่วง 06.00-11.00 น. โดยเฉพาะยามเช้าที่จะได้เห็น ดอกบัวแดงชูช่อกับสายหมอก
  • เวลาที่เหมาะสมกับการชมบัวคือประมาณ 06.00-09.00 น. เพราะพระอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6 โมงเช้าใครจะไปสัมผัสความรู้สึกยามเย็นและยามเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นพวกเราจะได้เห็นการเริ่มต้นของระบบนิเวศน์บริเวณนั้น
  • ข้อเสนอ: สำหรับท่านที่ต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นควรมาถึงท่าเรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 10-15 นาทีเพราะต้องใช้เวลานั่งเรือด้วยครับ
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในรูปแบบบัวหลวงที่มีจำนวนมากที่สุดจากการสำรวจและสอบถามคนที่ขับรถของทีมงานในปีนี้ปริมาณบัวจะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสิ่งต่างประเทศ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ที่บัวจะเกิดขึ้นได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
  • ข้อเสนอ: แฟ็กซ์บัวแดงที่เราเห็นมีหลายแปลงระยะเวลาที่บัวจะเกิดขึ้นทุกวันที่ 15 ธันวาคม (จากการสอบถามคนขับเรือ) จะขึ้นอยู่กับการแปลงที่กินมากถึง 10,000 ไร่
  • แบบทดสอบในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงในฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงในช่วงฤดูหนาวอีกด้วยกัน
  • ข้อเสนอ: แว่นกันแดดและหมวกเป็นของฝากที่น่าสนใจด้วยการสวมใส่แบบสบาย ๆ ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อปี พ.ศ. 2557

เว็บไซต์สำนักข่าวชื่อดังอย่าง CNN ได้รับการจัดให้เป็นที่สุดในโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจากการท่องเที่ยว 4 ปีที่ผ่านมาให้เห็นด้วยตาและอดไม่ได้ที่จะต้องส่งแล้วให้ คนหลายคนที่คอยเฝ้าดูรวมถึงเราทุกคนก็บอกว่าเข้ามาท้ายของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวพอดีเลย

อย่าลืมว่าใครมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีคนที่ไม่รู้ตัวและไม่เคยเห็นมาก่อนใครหลายคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนในภูมิภาคนี้เป็นใคร 16 มกราคมเทศกาลแห่งความสุข ร้านบ้านวัดที่เดียมอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีะเลคุณบัวแดงที่ใหญ่ที่สุดในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยพร้อมกับชมหัวเรื่อง: การสำคัญแสดงแสงสีเสียงที่ชาวอำเภอกุมภวาปีได้เตรียมความสามารถสนุกสนานเอาไว้ให ้นักท่องเที่ยวไว้เต็มที่อย่างแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

ทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 45 ก.ม. การเดินทางสามารถเดินทางจากอ เมืองอุดรธานีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2  (อุดรธานี – กุมภวาปี) ถึงกม. 26 ทางแยกห้วยสามพาด – อำเภอประจักษ์ศิลปาคมประมาณ 18 กม. สำหรับรถประจำทางก็สามารถนั่งรถทัวร์กรุงเทพ – อุดรธานีแล้วไปลงที่อำเภอกุมภวาปีหลังจากนั้นก็จอดรถได้หลายคนที่ต้องการพักค้างคืนก็สามารถติดต่อบ้านพักโฮมสเตย์จากชาวบ้านได้ตลอดเวลาเช่นกัน

ขอบคุณ ข้อมูลดีๆ อ่านต่อคลิก

เป็นไงบ้างครับ หากอยากมาเที่ยวทะเลบัวแดงแล้วไม่รู้จะปรึกษาใคร หรือต้องการเช่ารถที่ดีมีความปลอดภัย สามารถติดต่อเราพวกเรา t-udoncarrent ได้เลยครับ เราพร้อมที่จะแนะนำเส้นทางที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าของเราครับ

สถานที่ตั้งของเรา

T-Udoncarrent ตั้งอยู่ที่ 57/17 ถนนทหารใจกลางเมืองอุดรอยู่ใกล้สนามบินเพียง 5 นาทีเท่านั้นเราสามารถนำรถไปส่งลูกค้าได้ใจเพียงติดต่อเรา

รถเช่า T-udoncarrent ยังให้บริการรถรับส่งสนามบิน ดำเนินการโดยคุณฐิติพงศ์  อมรไตรลักษณ์ (ตี๋) เปิดให้บริการรถรับส่งสนามบินมามากกว่า 15 ปี เรามีการตรวจสอบสภาพรถ เช็คน้ำมันเครื่องก่อนนำส่งให้คุณลูกค้าทุกคัน !! ปลอดภัยด้วยประกันชั้น 1 จาก บริษัท ชั้นนำของไทย เรายังมีบริการทั้งรูปแบบเช่ารถและขับด้วยตัวเองหรือหากต้องการคนขับเราก็มีให้บริการครับ

เอกสารประกอบการเช่ารถ

id card ทะเลบัวแดง 

สำเนาบัตรประชาชน

driver-license ทะเลบัวแดง 

สำเนาใบขับขี่

passport ทะเลบัวแดง 

สำเนาพาสสปอร์ต (กรณีบุคคลต่างชาติ)

money

เงินประกันรถ 3,000 บาท (คืนเมื่อคืนรถ)


ยี่ห้อรถที่เรานำมาให้บริการ

ให้บริการรถเช่าอุดร ในราคาถูกที่เป็นกันเอง พร้อมทั้งยังมีบริการรถเช่าสนามบินอุดร

บริการรับส่งรถให้ถึงที่ รับประกันคุณภาพรถที่ได้มาตรฐาน