57/17 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
จันทร์ - อาทิตย์ 05:00 - 24.00

สถานที่ท่องเที่ยว – ภูฝอยลม

เที่ยวภูฝอยลม (Phu foilom) จังหวัดอุดรธานี

ภูฝอยลม สวัสดีครับ เจอกันครับ ในฤดูหนาวนี้ สำหรับลูกค้าและนักท่องเที่ยว หรือจะเป็นนักธุรกิจ ที่มาทำงานในอุดรธานีไม่ว่าจะพักอยู่ระยะสั้นหรือยาวครับ เที่ยวนี้ T-udoncarrent มีสถานที่สวยๆ น่าพักผ่อน รับอากาศเย็นๆ ในวันหยุดพักผ่อนยาวๆ ในโอกาสปีใหม่

ภูฝอยลม

นั่นคือ ภูฝอยลม นั่นเองครับ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วครับ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับผักผ่อน ในฤดูหนาว ที่ได้บรรยากาศและวิว ที่สวยงาม การเดินทางก็แสนจะสดวก สบาย ไม่ลำบาก แม้จะเป็นภูเขาก็ตาม รถต่างๆสามารถ ขึ้นไปจอดได้ถึงสถานที่ได้แบบ ชิวๆ ครับ อยากไปกัน รึยังครับ มาตาม T-udoncarrent ไปด้วยกันครับ ก่อนอื่นเรามารู้จัก ภูฝอยลมกันครับ

เทือกเขาภูพานน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-พะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600 เมตร ในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีความชื้นสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปีทำให้เกิด Lichen ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ฝอยลม” มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทาคล้ายหนวดฤาษี โดยฝอยลม จะเกาะตามกิ่งต้นไม้กระจายไปทั่วผืนป่า จนบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่า “ภูฝอยลม” ต่อมารัฐบาลได้ให้สัมปทานป่า มีชาวบ้านเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน จนส่งผลให้สภาพป่ามีความเสื่อมโทรม ฝอยลมจึงลดน้อยลง และสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ เหลือเพียงชื่อภูฝอยลมให้เรียกขานจนถึงปัจจุบัน
อ่านเพิ่มเติม

Phu foilom
ภูฝอยลม คือป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2528-2532 ทางการได้อพยพราษฏรออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ จนต่อมาได้มีการฟื้นภูป่าเรื่อยมา พื้นที่ป่าจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี บนภูฝอยลม รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อพัฒนาภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

บนภูฝอยลมมีจุดให้เลือกชม เลือกเที่ยวหลากหลายที่ด้วยกัน อาทิเช่น ฝอยลมสวัสดิการ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองที่พักได้ ณ จุดนี้, ร้านค้าสวัสดิการภูฝอยลม ส่วนนี้จะมีร้านอาหารตามสั่งไว้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน (กรณีค้างแรม หรือกางเต็นท์ ร้านสวัสดิการจะปิดเวลา 1 ทุ่มครึ่ง) สำหรับท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องที่พัก เพราะที่นี่มีลานจอดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีศาลาพักผ่อน, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, จุดชมวิวภูฝอยลม, สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี, พุทธสถานภูฝอยลม, จำลองมนุษย์ถ้ำภูฝอยลม, พิพิธภัณฑ์ล่านปีภูฝอยลม, อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานล้านปีภูฝอยลม
อ่านเพิ่มเติม


ในปี พ.ศ. 2533 สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี โดยฝ่ายป้องกันรักษาป่า (ปัจจุบัน คือ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) ได้เข้าทำการศึกษาและสำรวจสภาพป่าบริเวณดังกล่าว พบว่า ป่าบางส่วนยังอุดมสมบูรณ์อยู่ และมีบางส่วนที่เริ่มจะเสื่อมโทรมลง จึงได้หาวิธีที่จะฟื้นฟูสภาพป่าเหล่านี้ โดยแนวทางหนึ่งตามกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันรักษาป่า โดยได้จัดทำ “โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ขึ้นสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับเยาวชนแล้ว ให้เยาวชนเหล่านี้กระจายความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปบอกต่อกับเพื่อนฝูงบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวให้สนใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งในระยะแรกได้นำเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ป่าและขยายผลต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งแต่ละปีได้มีคณะเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณโครงการ สำหรับจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อยู่เป็นจำนวนมาก สร้างกระแสด้านการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร) ได้มอบนโยบายด้านการป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้กรมป่าไม้ จัดหาพื้นที่นอกเหนือจากเขตป่าอนุรักษ์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบประหยัด โดยยึดหลักการที่ว่า “ การนันทนาและวิชาการควบคู่กับการบริหาร ” สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานีจึงได้คัดเลือกและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเทือกเขาใหญ่น้อยมากมาย สภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สัมผัสได้ทั้งป่าไม้ สายหมอก ธารน้ำ สัตว์ป่า และในป่าผืนนี้ยังมีจุดที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และยุทธศาสตร์อีกหลายแห่ง เช่น จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นจังหวัดอุดรธานีได้อย่างชัดเจนในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใส สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษมหาราชินี โครงการที่รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าไว้หลาย ๆ ชนิดในท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวมกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกคอยนาง น้ำตกธารงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอย่างดีของ ชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง วัดถ้ำสหาย ซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นสภาพของวัดป่า ซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก สนามเป้าแหล่งสำคัญทางยุทธศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกา ในสมัยสงครามเวียดนาม นากจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้กลับมาเป็นผืนป่าอีกครั้ง ในโครงการปลูกป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค แปลงปลูกป่าสาธิต จำนวนหลายพันไร่และ ในพื้นที่โครงการฯ มีเส้นทาง “ จักรยานเสือภูเขา ” ฯลฯ ซึ่งสถานที่ทั้งหมดนี้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน สามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดต่างๆ ได้ทั้งทางเดินเท้าและทางรถยนต์ และที่ตั้งห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 35-50 กิโลเมตร เดินทางได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เท่านั้น โดยมีเส้นทางคมนาคมหลักได้ 5 เส้นทาง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ สำหรับดำเนินการในเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. 2541-2542 ในปีงบประมาณ 2545 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ) ได้มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงได้อนุมัติเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (งบกลาง สกศ./45) เพื่อดำเนินการให้ต่อเนื่องโดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนปะโค (ภูฝอยลม) ” ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเที่ยวชม ทัศนศึกษาเข้าค่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม

จุดชมวิวภูฝอยลม

วิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นผืนป่าเขียวขจีกว้างสุดสายตาจากภูฝอยลมมองไปเห็นถึงตัวเมืองอุดรธานีได้เลยทีเดียว

สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี

ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดสามารถขับรถมาจอดแล้วเดินชมสวน หรือจะทานอาหารก็มีร้านสวัสดิการบริการ มีศาลาให้นั่งพักผ่อนช่วงเดือนกรกฎาคม สวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกกระเจียวทั้งสีขาวและสีชมพูในช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีดอกทิวลิปบานให้ได้ชมกันในงานวันดอกทิวลิปบานที่ภูฝอยลมส่วนช่วงอื่นๆ มีไม้ดอกอีกหลายชนิดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปลูกให้ได้ชม

พิพิธภัณฑ์ล้านปีภูฝอยลม

จัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์ มีทั้งส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่มีกระดูกไดโนเสาร์และซากฟอสซิล รวมถึงเรื่องราวน่าสนใจของเจ้ากะปอมยักษ์ล้านปี ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆรวมถึงเต่า จระเข้โบราณ นาฬิกาแดด และหุ่นจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์จากลิงมาเป็นคนให้ได้เรียนรู้กัน

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ชมพืชพันธุ์ไม้และสภาพป่าอันแตกต่าง เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรังป่าทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีถ้ำ และน้ำตกเล็กๆ ให้เพลิดเพลิน

การเดินทาง

ใช้เส้นทาง ออกจากตัวเมืองอุดรมุ่งหน้าไปทางขอนแก่น ห่างจากตัวเมือง 4 กม. แล้วกลับรถ เลี้ยวเข้า บ้านคำกลิ้ง ผ่าน วัดป่า บ้านตาด เข้า อ.หนองแสง ก็ถึงแล้ว ครับ มีป้ายบอกทางตลอด ไม่ต้องกลัวหลงทาง

ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูฝอยลม

– ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือเพื่อรักษาภูฝอยลมให้สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี กรุณาช่วยนำขยะของท่านกลับลงไปด้วย
– ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าหรือนักท่องเที่ยวอ่นและงดส่งเสียงดัง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ทุกอย่างหลังเวลา 22.00 น.
– ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังและสุภาพ และจอดในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้จอดเท่านั้น (กรุณาหลีกเลี่ยงขับยานพาหนะระหว่างเวลา 20.00 – 06.00 น.)
– ผู้ที่มาพักแรมหรือนำเต็นท์มาเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกางเต็นท์ทุกครั้ง
– ไม่นำหรือจุดระเบิด ประทัด หรือดอกไม้เพลิงในเขตป่า
– ไม่กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า หรือก่อกองไฟในสนามหญ้าหรือสวนหย่อม
– ไม่นำเครื่องมือสำหรับการล่าหรือจับสัตว์ป่า ตลอดจน อาวุธใดๆ เข้าไปในเขตป่า
– ไม่เก็บหาของป่าทุกชนิดหรือทำให้เสื่อมสภาพของระบบนิเวศธรรมชาติ
– ปิดน้ำ-ไฟฟ้า ทุกครั้งหลังการใช้ ใช้ทรัพยากรทุกอย่างโดยประหยัดและคุ้มค่า พบอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข
– ห้ามใช้วัสดุ-อุปกรณ์ หรือสถานที่ ก่อนได้รับอนุญาต
– ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
– เก็บทรัพย์สินมีค่าของท่านไว้ในที่ปลอดภัย
– ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ทางเรามีการให้เช่ารถ และแนะนำเส้นทางการเดินทางไปยังภูฝอยลม

รถเช่าอุดร T-UDONCARRENT บริการรถเช่าอุดร และจังหวัดใกล้เคียง  บริการรับส่งถึงสนามบิน ดำเนินการโดยคุณฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์ (ตี๋) ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการรถเช่ามากว่า 15 ปี

โดยรถที่นำมาให้เช่าเป็นรถใหม่ สภาพดีเยี่ยม มีการเช็คสภาพรถ เช็คน้ำมันเครื่องก่อนนำมาให้บริการทุกคัน!! ปลอดภัยด้วยประกันชั้น 1 จากบริษัทชั้นนำของไทย ทั้งรูปแบบขับเอง หรือต้องการคนขับเราก็มีให้บริการ

เอกสารประกอบการเช่ารถ

id card

สำเนาบัตรประชาชน

driver-license

สำเนาใบขับขี่

passport

สำเนาพาสสปอร์ต (กรณีบุคคลต่างชาติ)

money

เงินประกันรถ 3,000 บาท (คืนเมื่อคืนรถ)


ยี่ห้อรถที่เรานำมาให้บริการ

ให้บริการรถเช่าอุดร ในราคาถูกที่เป็นกันเอง พร้อมทั้งยังมีบริการรถเช่าสนามบินอุดร

บริการรับส่งรถให้ถึงที่ รับประกันคุณภาพรถที่ได้มาตรฐาน