ภูฝอยลม

ภูฝอยลม สถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว ของชาวอุดร” ในฤดูหนาว ที่นี่ยัง ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จังหวัดอุดรธานี

ภูฝอยลม

ภูฝอยลม คือ สถานที่ในเขตป่าสงวนได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแห่งพักผ่อน ท่ามหลางธรรมชาติบนภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน

สถานที่ยอดฮิตของชาวอุดรยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภูฝอยลม สถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว ของชาวอุดร” ในฤดูหนาว ที่นี่ยัง ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จังหวัดอุดรธานี มีสถานที่ พักผ่อนที่มีธรรชาติ  ที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกช่วงอายุที่รอให้เราได้สัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มไม่ว่า ท่านจะเดินทางมาทำธุรกิจก็สามารถพักผ่อน ได้อย่างปลอดภัยครับ

แหล่งพักผ่อนในฤดูหนาว

แหล่งพักผ่อนมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นสถานที่ยอดฮิตในการไปพักผ่อน ปิคนิค ที่อยู่คู่กับชาวอุดรมายาวนานแล้วครับ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับผักผ่อนในฤดูหนาว ที่ได้บรรยากาศและวิวที่สวยงาม การเดินทางก็แสนจะสะดวกสบาย ไม่ลำบากแม้จะเป็นภูเขาก็ตาม รถชนิดต่างๆ สามารถขึ้นไปจอดได้ถึงสถานที่แบบชิวๆ เลยครับ ลองมาตาม T-udoncarrent ไปด้วยกันครับ ก่อนอื่นเรามารู้จัก สถานที่บนภูเขาที่สวยสดงดงามนี้ กันครับ
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-พะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600 เมตร ในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีความชื้นสูง อากาศหนาวเย็นตลอดปีทำให้เกิด Lichen ชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ฝอยลม” มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทาคล้ายหนวดฤาษี โดยฝอยลม จะเกาะตามกิ่งต้นไม้กระจายไปทั่วผืนป่า จนบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่า “ภู-ฝอย-ลม”
ต่อมารัฐบาลได้ให้สัมปทานป่า มีชาวบ้านเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน จนส่งผลให้สภาพป่ามีความเสื่อมโทรม ฝอยลมจึงลดน้อยลง และสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ เหลือเพียงชื่อ ภูฝอยลม ให้เรียกขานจนถึงปัจจุบัน

ภูฝอยลม
ภูฝอยลม แหล่งท่องเที่ยว
บนที่พัก
ภูฝอยลม สถานที่ท่องเที่ยว
บรรยากาศ
ภูฝอยลม แหล่งพักผ่อน

สถานที่ตากอากาศ

  เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2528-2532 ทางการได้อพยพราษฏรออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ จนต่อมาได้มีการฟื้นภูป่าเรื่อยมา พื้นที่ป่าจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี จะได้เห็นในสิ่งที่ ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม รวมถึงการพัฒนาภู-ฝอย-ลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

ทุ่งดอกไม้

บรรยากาศบนภูฝอยลม

แหล่งสวยงามนี้มีจุดให้เลือกชม เลือกเที่ยวอย่างมากมายหลากหลายจุดด้วยกัน อาทิเช่น ฝอยลมสวัสดิการ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อจองที่พักได้ ณ จุดนี้, ร้านค้าสวัสดิการภูฝอยลม ส่วนนี้จะมีร้านอาหารตามสั่งไว้บริการทั้งกลางวันและกลางคืน (กรณีค้างแรม หรือกางเต็นท์ ร้านสวัสดิการจะปิดเวลา 1 ทุ่มครึ่ง)
สำหรับท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องที่พัก เพราะที่นี่มีลานจอดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีศาลาพักผ่อน, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, จุดชมวิวภูฝอยลม, สวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี, พุทธสถานภูฝอยลม, จำลองมนุษย์ถ้ำ พิพิธภัณฑ์ล่านปีภูฝอยลม, อาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานล้านปีภูฝอยลม

จุดกำเนิดของสถานที่ตากอากาศแห่งนี้

ภูฝอยลม ในปี พ.ศ. 2533 สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานี โดยฝ่ายป้องกันรักษาป่า (ปัจจุบัน คือ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้) ได้เข้าทำการศึกษาและสำรวจสภาพป่าบริเวณดังกล่าว พบว่า ป่าบางส่วนยังอุดมสมบูรณ์อยู่ และมีบางส่วนที่เริ่มจะเสื่อมโทรมลง จึงได้หาวิธีที่จะฟื้นฟูสภาพป่าเหล่านี้ โดยแนวทางหนึ่งตามกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันรักษาป่า โดยได้จัดทำ “โครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”ขึ้นสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับเยาวชนแล้ว ให้เยาวชนเหล่านี้กระจายความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปบอกต่อกับเพื่อนฝูงบุคคลรอบข้างหรือบุคคลในครอบครัวให้สนใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งในระยะแรกได้นำเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ป่าและขยายผลต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ซึ่งแต่ละปีได้มีคณะเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณโครงการ สำหรับจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อยู่เป็นจำนวนมาก สร้างกระแสด้านการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร) ได้มอบนโยบายด้านการป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้กรมป่าไม้ จัดหาพื้นที่นอกเหนือจากเขตป่าอนุรักษ์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแบบประหยัด โดยยึดหลักการที่ว่า “ การนันทนาและวิชาการควบคู่กับการบริหาร ” สำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดอุดรธานีจึงได้คัดเลือกและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน ปะโค อำเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเทือกเขาใหญ่น้อยมากมาย สภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สัมผัสได้ทั้งป่าไม้ สายหมอก ธารน้ำ สัตว์ป่า
ในป่าผืนนี้ยังมีจุดที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และยุทธศาสตร์อีกหลายแห่ง เช่น จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นจังหวัดอุดรธานีได้อย่างชัดเจนในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใส สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษมหาราชินี
โครงการที่รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าไว้หลาย ๆ ชนิดในท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวมกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกคอยนาง น้ำตกธารงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอย่างดีของ ชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง วัดถ้ำสหาย ซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
แต่ปัจจุบันถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นสภาพของวัดป่า ซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก สนามเป้าแหล่งสำคัญทางยุทธศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกา ในสมัยสงครามเวียดนาม
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้กลับมาเป็นผืนป่าอีกครั้ง ในโครงการปลูกป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค แปลงปลูกป่าสาธิต จำนวนหลายพันไร่และสวยงามดั่งเดิม

กิจกรรมที่ผู้คนชื่นชอบ

ในพื้นที่โครงการฯ มีเส้นทาง “ จักรยานเสือภูเขา ” ฯลฯ ซึ่งสถานที่ทั้งหมดนี้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน สามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดต่างๆ ได้ทั้งทางเดินเท้าและทางรถยนต์ และที่ตั้งห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 35-50 กิโลเมตร เดินทางได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เท่านั้น โดยมีเส้นทางคมนาคมหลักได้ 5 เส้นทาง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ สำหรับดำเนินการในเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ. 2541-2542 ในปีงบประมาณ 2545
พณฯ นายกรัฐมนตรี ( พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ) ได้มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และจำนวนมากยิ่งขึ้น จึงได้อนุมัติเงินงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (งบกลาง สกศ./45) เพื่อดำเนินการให้ต่อเนื่องโดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนปะโค (ภูฝอยลม) ” ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเที่ยวชม ทัศศึกษาเข้าค่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ติดต่อเรา

จุดชมวิว

วิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นผืนป่าเขียวขจีกว้างสุดสายตาจากภูฝอยลมมองไปเห็นถึงตัวเมืองอุดรธานีได้เลยทีเดียว

สวนรวมพรรณไม้ 60พรรษาพระราชินี

เป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดสามารถขับรถมาจอดแล้วเดินชมสวน หรือจะทานอาหารก็มีร้านสวัสดิการบริการ มีศาลาให้นั่งพักผ่อนช่วงเดือนกรกฎาคม สวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกกระเจียวทั้งสีขาวและสีชมพูในช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีดอกทิวลิปบานให้ได้ชมกันในงานวันดอกทิวลิปบานที่ภูฝอยลมส่วนช่วงอื่นๆ มีไม้ดอกอีกหลายชนิดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปลูกให้ได้ชม

พิพิธภัณฑ์ล้านปี

ส่วนจัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์ มีทั้งส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่มีกระดูกไดโนเสาร์และซากฟอสซิล รวมถึงเรื่องราวน่าสนใจของเจ้ากะปอมยักษ์ล้านปี ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งมีรูปปั้นของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆรวมถึงเต่า จระเข้โบราณ นาฬิกาแดด และหุ่นจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์จากลิงมาเป็นคนให้ได้เรียนรู้กัน

การเดินทาง

ใช้เส้นทาง ออกจากตัวเมืองอุดรมุ่งหน้าไปทางขอนแก่น ห่างจากตัวเมือง 4 กม. แล้วกลับรถ จากนี่นเลี้ยวเข้าบ้านคำกลิ้ง ผ่านวัดป่าบ้านตาดเข้าสู่ อ.หนองแสง ก็ถึงแล้วครับ โดยการเดินทางจะมีป้ายบอกทางตลอดไม่ต้องกลัวหลงทาง

ข้อปฏิบัติของนักท่อ่งเที่ยวที่ควรรู้

 • – ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือเพื่อรักษาภูฝอยลมให้สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี กรุณาช่วยนำขยะของท่านกลับลงไปด้วย
 • – ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าหรือนักท่องเที่ยวอ่นและงดส่งเสียงดัง หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ทุกอย่างหลังเวลา 22.00 น.
 • – ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังและสุภาพ และจอดในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้จอดเท่านั้น (กรุณาหลีกเลี่ยงขับยานพาหนะระหว่างเวลา 20.00 – 06.00 น.)
 • – ผู้ที่มาพักแรมหรือนำเต็นท์มาเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนกางเต็นท์ทุกครั้ง
 • – ไม่นำหรือจุดระเบิด ประทัด หรือดอกไม้เพลิงในเขตป่า
 • – ไม่กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า หรือก่อกองไฟในสนามหญ้าหรือสวนหย่อม
 • – ไม่นำเครื่องมือสำหรับการล่าหรือจับสัตว์ป่า ตลอดจน อาวุธใดๆ เข้าไปในเขตป่า
 • – ไม่เก็บหาของป่าทุกชนิดหรือทำให้เสื่อมสภาพของระบบนิเวศธรรมชาติ
 • – ปิดน้ำ-ไฟฟ้า ทุกครั้งหลังการใช้ ใช้ทรัพยากรทุกอย่างโดยประหยัดและคุ้มค่า พบอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข
 • – ห้ามใช้วัสดุ-อุปกรณ์ หรือสถานที่ ก่อนได้รับอนุญาต
 • – ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
 • – ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
 • – เก็บทรัพย์สินมีค่าของท่านไว้ในที่ปลอดภัย
 • – ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊

สรุป

ภู ฝอย ลมสถานที่พักตากอาศในวันหยุดยาวๆที่ไม่ควรพลาดที่จะได้พักผ่อนกับครอบครัวหรือคนรู้ใจ ควรเตรียมตัวและศึกษาก่อนไป ปรึกษาหรือสอบถามทางเราได้ ครับ

กลับสู่สารบัญคลิ๊กที่นี่

ภฝอยลม

รถเช่าอุดรธานี

บริการรถเช่าสำหรับท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในจังหวัดอุดรและจังหวัดใกล้เคียง  พร้อมให้บริการรับส่งถึงสนามบิน ดำเนินการโดยคุณฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์ (ตี๋) ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการรถเช่ามากว่า 15 ปี
โดยรถที่นำมาให้เช่าเป็นรถใหม่ สภาพดีเยี่ยม มีการตรวจเช็คสภาพรถและเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนำมาให้บริการทุกคันอย่างสม่ำเสมอ!! และปลอดภัยด้วยประกันชั้น 1 จากบริษัทชั้นนำของไทยซึ่งเราพร้อมให้บริการทั้งรูปแบบขับเองหรือหากคุณลูกค้าต้องการคนขับเราก็มีให้บริการครับ ติดต่อเรา

ต้นไม้สวย รถเช่าอุดรธานี
ต้นไม้สวยๆควรค่าแก่การเยี่มชมพักผ่อน
ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์
ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *