วัดป่าดงหนองตาล

วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี อีกแหล่งของสายมู แต่มีอะไรให้ดูเยอะกว่าที่คิด
วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี   ประวัติความเป็นมา

วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี

วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี

วัดป่าหนองตาล อุดรธานี คือ วัดที่เก่าแก่ตามที่เล่าขานกันมา และ มีหลักฐานเป็นวัตถุโบราณที่ค้นพบเป็นประเภทถ้วยชาม เครื่องประดับต่างๆ รวมทั้ง ยอดเจดีย์เก่าแก่ ต่างๆที่มีอายุการสร้างมาหลายร้อยปี ทั้งส่วนสำคัญคือบ่อน้ำโบราณ ที่เชื่อว่าเป็นทางเข้าออกของ พญานาค เนื่องจาก หินบริเวณปากบ่อน้ำนั้นมีสีขาวมันวาว

ประวัติ วัดป่าดงหนองตาล

จากที่เล่าขานกันมาจากตำนานจากบรรพบุรุษปากต่อปากที่บริเวณ วัดป่าดงหนองตาล udonthani เดิมมีชุมชนโบราณเก่าแก่ที่อพยพมาจาก อาณาจักรลาวล้านช้าง เมืองพวน เชียงขวาง และเวียงจัน มาตั้งหลักปักรากฐานที่นี่เมื่ออพยพมาแล้วจึงพากัน สร้างบ้านแปงเมืองทำมาหากินจนกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่โตกลายเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของการเดินทางจากหนองหาน ไปยังเมืองต่างๆ
เพื่อเดินทางผ่านไปยังลาวล้านช้างเมืองเวียงจัน หลวงพระบางและเชียงขวาง เนื่องจากมีแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่มีต้นตาลมากมายรายล้อมโดยรอบจึงเป็นที่มาของชื่อของเมืองนี้ตามภูมิประเทศว่า ” เวียงหนองต้นตาล ” หรือ ” เวียงหนองตาล

ภายในพระอุโบสถ วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี
ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน
รูปปั้นพญานาค วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี
รูปปั้นพญานาค วัดป่าดงหนองตาล

วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี จากหลักฐาน

ทั้งหลักฐานที่ค้นพบว่าชุมชนนี้มีขนาดใหญ่ เนื่องจากสิ่งค้นเจอเชื่อได้ว่า มีการสร้างชุมชนประกอบไปด้วยร้านค้า โรงตีเหล็ก หลอมเหล็ก เนื่องจากมีการหล่อพระทั้งวัตถุโบราณที่ทำด้วยโลหะต่าง ซึ่งแต่ละชุมชน ย่อมต้องมีที่แลกเปลี่ยนสินค้า อาหาร เครื่องใช้ต่างๆคงเหมือนตลาดในยุคปัจจุบันทั้งยังมีการสร้างศาสนถานต่างๆ ตามความเชื่อ ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์
การจัดแต่งของวัดป่าดงหนองตาล คือ การจัดแต่งสถานที่ให้ออกมาดูเข้มขลัง โดยใช้สีแดงอิฐเข้มแทนองค์พญานาค อีกทั้งยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หลายบ่อตามพื้นดิน ราวกับเป็นทางประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาล นั่นเอง

รูปปั้นพระนาคปรก ในบริเวณ วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี
รูปปั้นพระนาคปรก ในบริเวณ วัดป่าดงหนองตาล เป็นรูปปั้นสีอิฐแดงเข้ม ดูเป็นสง่า
ประตูสร้างย้อนยุค ใน วัดป่าดงหนองตาลอุดรธานี
ประตูที่ก่อสร้างขึ้นในบริเวณ วัดดงหนองตาล อุดรธานี อีกหนึ่งไฮไลท์ ที่ผู้คนต้องมาเก็บภาพ
รูปปั้นพญานาค วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี
รุปปั้นพญานาคบริเวณใน วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี สีแดงเข้มอย่างวิจิตร
วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี พระอุโบสถ
พระอุโบสถที่ สร้างขึ้นเป็นศิลปล้านนา ไทยอิสาณ วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี

ยอดเจดีย์ศรีเวียงตาล ที่ค้นพบ

มีการขุดค้นพบยอดเจดีย์เก่าแก่ แล้วจึงได้ชื่อว่า ยอดเจดีย์ศรีเวียงตาล จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังมีการก่อสร้างเพื่อบูรณะในอนาคตอันต่อไป
หลังจากได้มีการค้นพบยอดเจดีย์โบราณอายุเก่าแก่หลายร้อยปี เจ้าของที่ดินก็ได้มีการถวายที่ดินให้กับวัดเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อีกด้วย

เจดีย์ศรีเวียงตาล
พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล ที่ค้นพบใน วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี

ภายในบริเวณวัดป่าดงหนองตาล

ภายในบริเวณวัดเป็นสถานที่ประดิษฐาน พ่อปู่เกศแก้วนาคาธิบดี และยังมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของ แม่ย่าละอองดาว ซึ่งเป็นพญานาคที่ปกปักษ์รักษาวัด อีกด้วยทั้งยังมีสถานที่ ผู้คนมาที่นี่ให้ความสนใจในจุดต่างๆในบริเวณวัดอีกด้วย อาทิ เช่น

 • ศาลาบูชาขอพรหลวงปู่ดงหนองตาล
 • พระลีลามหามุณีปฏิมากร
 • หลวงพ่อเงินเทหล่อด้วยเงินโบราณ
 • พระพุทธสิทธิการมงคลชัย(หลวงพ่อสำเร็จ)
 • อุโบสถทรงประยุกต์อีสาน-ล้านนาบนฐานสิมหินขอมโบราณ
 • พระพุทธเมตตาพระประธานอุโบสถ
 • พระบรมสารีริกธาตุ
 • โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีเวียงตาล
 • ลานบูชาองค์มหาจักรพรรดิสระน้ำกลางแผ่นศิลาแลงโบราณ
 • บ่อน้ำซ้างหินโบราณ
 • พระนาคปรกพระพุทธเกศแก้วสัตตนาคามหามุนีศรีเวียงตาล หรือ “หลวงพ่อเกศแก้ว”
 • พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล
 • มหาเจดีย์ศรีเวียงตาล

พระพุทธเมตตาพระประธานอุโบสถ

เป็นพระประธานหลักที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญใหญ่ของวัด ที่ผู้คนนิยมมาบนบานเรื่องความสำเร็จ ซึ่งผู้คน หรือ ชาวบ้านใกล้เคียง ที่เดินทางมาสักการะขอพร หรือบนบาน มักเกี่ยวกับความเมตตาในการค้าขายหรือหน้าที่การงาน

พระพุทธเมตตาพระประธานในพระอุโบสถ วัดป่าดงหนองตาล
พระพุทธเมตตาพระประธาน ในพระอุโบสถ วัดป่าดงหนองตาล ประดิษฐานอยู่ภายใน
พระพุทธเมตตาพระประธานอุโบสถ ที่น่าเลื่อมใส
พระพุทธเมตตาพระประธาน ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถที่ชาวบ้านเดินทางมาสักการะและบนบาน

พระลีลามหามุณีปฏิมากร

พระประธานองค์แรกของวัดประทับยืนประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่บริเวณลานปฏิบัติธรรม

พระพุทธสิทธิการมงคลชัย(หลวงพ่อสำเร็จ)

เป็นพระประธานหลักที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญใหญ่ของวัด ที่ผู้คนนิยมมาบนบานเรื่องความสำเร็จ

ศาลาบูชาขอพรหลวงปู่ดงหนองตาล

ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ และนิยมมาขอพรพร้อมทั้งบนบานเรื่องต่างๆจนสำเร็จมามากมาย

อุโบสถทรงประยุกต์อีสาน-ล้านนาบนฐานสิมหินขอมโบราณ

เป็นอุโบสถประยุกต์ล้านนาและไทยอีสานที่ตั้งบนสิมโบราณที่ก่อด้วยศิลาแลงที่ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ก่อสร้างได้ลงตัว

ลานบูชาองค์มหาจักรพรรดิสระน้ำกลางแผ่นศิลาแลงโบราณ

เป็นการค้นพบโดยการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างเจดีย์ศรีเวียงตาลทำให้พบตาน้ำขนาดใหญ่ที่พุ่งขึ้นจากแผ่นหินสิลาจำนวน 10หลุมซึ่งน้ำจะมีสีออกฟ้าและสีต่างๆ ตามความเชื่อชาวบ้าน ถือว่าเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาล

บ่อน้ำซ้างหินโบราณ

เป็นบ่อน้ำหินโบราณที่ชาวบ้านรอบวัดและวัดได้ใช้มาตลอดเป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยแห้งน้ำที่ได้ใสสะอาดไม่มีกลิ่นโคลนแต่อย่างไร บางความเชื่อเกี่ยวกับบ่อน้ำนี้คือทางเดินของพญานาค

โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีเวียงตาล

เมื่อมีการค้นพบจึงได้แจ้งไปยังสำนักงานกรมศิลปากรที่ 8ขอนแก่นและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งบ้านเชียง เข้าตรวจสอบ จากนั้นจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาจัดแสดงไว้ภายในอุโบสถให้ผุ้เดินทางมาได้ชม

พระธาตุเจดีย์ศรีขุนตาล

อดีตที่ผ่านมา เจดีย์ศรีขุนตาล นี้เป็นเพียงซากปรักหักพังของเศษก้อนดินเหนียวโบราณ ชาวบ้านจึงนำผ้าแดงมาผูกไว้เพื่อให้คนผ่านไปมาได้เข้ามาสักการะตามแต่โอกาส และตามความเชื่อของชาวบ้านก่อนที่จะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยแรงศรัทธา ของชาวบ้านและญาติธรรมทุกฝ่าย ที่ช่วยกันคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธา

การพัฒนาวัด

วัดป่าดงหนองตาล มีชื่อตามใบทะเบียนของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คือ วัดโนนตูมสราราม มีเขตติดต่อถึง4ตำบล ได้แก่ตำบลกุดสระ, ตำบลนาข่า ,ตำบลสร้างแป้น และตำบลสามพร้าวซึ่งตัววัด ตั้งอยู่ในเขตบ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่โดยประมาณ 16 ไร่
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่วัดป่าดงหนองตาล หรือวัดโนนตูมสราราม บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระครูอุดรกิติยัง เจ้าคณะตำบลกุดสระ ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีพันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นางศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอยต่อวัดป่าดงหนองตาล ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการวัดร่วมประชุมหารือเพื่อทำการบูรณะวัดและสถานที่ค้นพบสิ่งต่างเพื่อโปโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งที่ประชาชนทั่วไปจะเดินทางมาเพื่อดูเรื่องที่เกี่ยวกับ พญานาค ตามความเชื่อของประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวที่จะพากันเดินทางหลังไหลกันมาจำนวนมาก

ฆ้องใหญ่ วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี
ฆ้องใหญ่ในวัดเสียงดังทุ้มนุ่มนวล ทำบุญเสร็จมาเคาะ

สรุป

วัดป่าดงหนองตาลหรือชื่อเดิมคือวัดโนนตูมสราราม ได้รับการบูรณะขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อในเรื่องของพญานาคแต่ก็เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวและค้นหา ยิ่งสำหรับสายมู แล้วแนะนำเลยสถานที่นี้มีอะไรหลายๆอย่างให้ค้นหา
ไฮไลท์ ของวัดป่าดงหนองตาล คือ การจัดแต่งสถานที่ให้ออกมาดูเข้มขลัง โดยใช้สีแดงอิฐแทนองค์พญานาค อีกทั้งยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามพื้นดิน ราวกับเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาล ทั้งยังมีการก่อสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกสีแดงขึ้นยิ่งทำให้ เชื่อว่าน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้มีสรรพคุณทางยา บ่อน้ำแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านด้วย

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองอุดรธานี ไปเพียง 7กิโลเมตรเมื่อถึง บ้านกุดสระ ตำบลกุดสระ แล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 3กิโลเมตร (โดยประมาณ) หรือหากท่านลงเครื่องจาก สนามบินอุดธานี สมารถขับรถออกทางเลี่ยงเมืองไปทางจังหวัดหนองคาย ประมาณ 10กว่ากิโลเมตรก็จะถึง บ้าน กุดสระ โดบขับสบายๆไม่ยุ่งยากเลย

ติดต่อรถเช่าอุดรธานี

081-8712344 , 087-4664166
ฐิติพงศ์ (ตี๋ )
Add Line ID….t-carrent

ทางเข้า วัดป่าดงหนองตาล
ทางเข้าไป วัดป่าดงหนองตาล อุดรธานี มีร้านค้าของชาวบ้านนำสินค้ามาขาย เลือกซื้อติดมือกลับบ้าน
พญานาค วัดป่าดงหนองตาล อุดระานี
รูปั้นพญานาค สีอิฐแดงเข้มดูสวยงามอีกมิติ
อุโบสถวัดในตอนบ่าย
มุมภาพอุโบสถ ที่ดูแล้วน่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง

ขอบคุณข้อมูลต่างๆจากเว็ปไซด์และที่ได้เดินทางไปหาข้อมูลด้วยตัวเอง คลิ๊ก

(รูปภาพโดย t-udoncarrent )

t-udoncarrnt

เราคือผู้ให้บริการ รถเช่าอุดรธานี รับรถได้ที่ สนามบินอุดรธานี และ ภายในตัวเมืองอุดรธานีหรือที่พักได้ ฟรี โดยสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญ ราคาไม่แพง ไม่มีการชาร์จเพิ่มแต่อย่างไร

ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์
ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *