มรดกโลกบ้านเชียงอุดรธานี

เช่ารถอุดรไปเที่ยวแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงอันมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่
เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานบ้านเชียง คือ สถานที่ๆมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณ อาทิ..เครื่องปั้นดินเผา ,โลหะสำหริดต่างๆ, ที่สำคัญคือโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เราสมารถค้นคว้าได้ถึง อารยธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งและเป็นการค้นพบในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ได้ยากยิ่ง เมื่อเราได้เช่ารถกับเรา ก็ไปกันได้เลย

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

มรดกโลกบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ทิศตะวันออกประมาณ 55 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ กลางเนินสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ราว 8 เมตร
ราษฎรชาวบ้านเชียงในปัจจุบันมี เชื้อสายลาวพวน ที่อพยพเคลื่อนย้ายชุมชนมาจาก แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว เมื่อ 200 ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถ หรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของ มนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานวัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

ขอบคุณเจ้าของ รายละเอียด https://worldheritagesite.onep.go.th/sitedetail/15

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง พาไปดูประวัติและความเป็นมา

           มรดกโลกบ้านเชียง แหล่งอารยธรรม กว่า 5000 ปี ที่จังหวัดอุดรธานี ที่มีการค้นพบโดยบังเอิญ เมื่อราว เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2509 โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปี1 MR.สตีฟ ยัง ที่เข้าศึกษาด้านมนุษย์วิทยา ที่ บ้านเชียง ที่สะดุดรากไม้ล้มแล้วบังเอิญ เจอภาชนะดินเผาโผล่ขึ้นมา จึงนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่กรุงเทพฯ และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยเพนซิวาเนียพิจารณาตามลำดับ เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

แหล่งศึกษาอารยธรรมและการท่องเที่ยวโดยทีมงาน เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

บ้านเชียงนับเป็น สิ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือ เป็นพยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรม ซึ่งยังคงเหลืออยู่ หรือสูญหายไปแล้ว
จากจุดนี้เอง ทำให้เกิดการเข้ามาสำรวจ ณ. ที่บ้านเชียง แห่งนี้ นับว่ามรดกโลกบ้านเชียงเป็นแหล่งค้นคว้า อรายธรรมโบราณ กว่า 5000 ปี ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการจดทะเบียนมรดกโลกเมื่อ ปีพ.ศ. 2535 นับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่น่าไปสัมผัสเพื่อการศึกษา และท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดอุดรธานี

เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง พาชมพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียงซึ่งมีอาคารหลักจำนวน 3 อาคาร คือ

1. อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นส่วนบริการหลัก มีห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม  หนังสือ ของที่ระลึก ห้องรักษาความปลอดภัยและห้องควบคุมดูแล  ห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการเป็นต้น
2. อาคารกัลยานิวัฒนา  เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงต่างๆ
  3. อาคารนิทรรศการไทพวน ประกอบด้วยหลุมขุดค้นที่พบวัตถุโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรีใน, เรือนไทพวน เป็นต้น

เช่ารถอุดรธานี เที่ยว มรดกโลก บ้านเชียง 
  ห้องแสดงวัตถุโบราณที่ขุดได้
เช่ารถอุดรธานี เที่ยว มรดกโลก บ้านเชียง 
  ห้องแสดงวัตถุโบราณที่ขุดได้
ถาพจำลองขณะที่ขุดค้น เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง
ทางเข้ามรดกโลก เช่ารถอุดรธานีพาเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จัดแสดงอะไรบ้าง

ส่วนที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับบ้านเชียง
จัดแสดงเรื่องราวเมื่อครั้ง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร หลุมขุดค้นทางโบราณคดี พร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริอันทรงประโยชน์ ต่อแหล่งโบราณคดีนี้ เมื่อ 20 มีนาคม 2515
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง
จัดแสดงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมบุคคลสำคัญต่างที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติทางโบราณคดีที่บ้านเชียง
จัดแสดงบรรยากาศการทำงานทุกช่วงเวลาที่ขุดค้นตลอดจนการแยกแยะ และวิเคราะห์โบราณวัตถุ พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ
ส่วนที่ 4 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
จัดแสดงหลุมขุดค้นจำลองและการปฎิบัติงาน การจดบันทึก การถ่ายภาพ
ส่วนที่ 5 โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีใน
จัดแสดง วัตถุโบราณคดีที่ได้จากการขุดคันทั้งหลายในหลายปี
ส่วนที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงก่อนถึงยุกประวัติศาสตร์
จักแสดงหุ่นจำลองสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่างๆ
ส่วนที่ 7 การค้นพบยุคสำริดที่สาบสูญ
จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบแถบเอเชียอาคเนย์จนค้นพบยุคสำริดของวัฒนธรรมบ้านเชียง
ส่วนที่ 8 มรดกโลก
จัดแสดง เรื่องราวเกี่ยวกับการได้รับการยกย่องและประกาศเป็นมรดกโลก ลำดับที่359ปี พ.ศ. 2535
ส่วนที่ 9 การกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียง
จัดแสดงโบราณวัตถุจากการสำรวจของกรมศิลปากรตั้งแต่ปี2515 การกระจายตัวของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า 127 แห่ง
ส่วนที่ 10 อาคารนิทรรศนาการไทพวน
จัดแสดงเรื่องราวต่างๆทั้งประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทพวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานกว่า 200 ปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. 2510 การศึกษาโบราณคดีบ้านเชียง เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังโดยกรมศิลปากรและสถาบันการศึกษาทั้งใน และ ต่างประเทศ

พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการขุดค้นของกรมศิลปากร

พ.ศ. 2516 นายสตีเฟน ยัง นักศึกษาสังคมวิทยากลับมา และเดินทางไปที่บ้านเชียงให้ความสนใจภาชนะเขียนลายสีแดงเป็นอย่างมาก

ได้อะไรจากการเที่ยวชมที่มรดกโลกบ้านเชียงอุดรธานี

เมื่อไปถึง แล้วจะได้รู้ถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มรดกโลกบ้านเชียงทำให้เราได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ ยุค 5000 ปีที่ผ่านมาเราจะได้ทั้งความรู้ และ ความสนุกและการพักผ่อน จากการทำงานอันเหนื่อยล้าของมนุษย์เราในปัจจุบัน
การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โอบอ้อมอารีต่อกัน การสามัคคี การร่วมกันอยู่ของชาวบ้าน ในยุคปัจจุบัน วิถีการใช้ชีวิต การกินอยู่ รวมทั้งสนับสนุนสินค้าของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญา ประดิษฐ์สินค้าเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนชาว บ้านเชียง
ท่านจะได้พบกับสินค้า OTOP ต่างๆของชาวบ้านที่นำมาจำหน่าย หรืออาจใช้จังหวะนี้ สั่งแล้วนำกลับไปจำหน่ายเพื่อต่อยอด รายได้ของท่านที่สำคัญ คือการได้ ผ่อนคลายร่างกายที่ท่านได้ทำงานอย่างหนักมา ในวันพักผ่อนอันแสนสำราญของท่านในวัน พักผ่อน รวมทั้งยังได้สัมผัสวิถีชาวชุมชน ของชาวบ้านพื้นทีด้วย

การเดินทาง

การเดินทางก็แสนง่ายสะดวกสบาย ถนน 6 ช่องจราจร ขับง่าย เดินทางได้พาะทางรถยนต์ เมื่อท่านมาถึง อุดรธานี ไม่ว่าโดยทางไหน ท่านสมารถ เช่ารถอุดรธานี เที่ยว มรดกโลก บ้านเชียง กับทางเรา T-UDONCARRENT โดยใช้เส้นทาง สาย 22 (ถนน นิตโย) มุ่งหน้าไปทางจังหวัดสกลนคร โดยเริ่มจากบายพาส อุดร-สกลนคร ขับรถตรงไป ประมาณ 52 กม,แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 2410 ไปสักนิดก็ถึง

กลับสู่สารบัญ

 สรุป

มรดกโลกบ้านเชียง เป็น แหล่งพักผ่อนในวันหยุดพักผ่อนของท่านที่ควรจะมีไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีของท่านเป็นอย่างมากตามที่เรา t-udoncarrent แนะนำเป็นอย่างมากนอกจากได้ผ่อนคลาย แล้วยังได้ความรู้กลับบ้าน บางท่านอาจมีการสั่งสินค้า otop เพื่อนำกลับไปจำหน่ายต่อ หรือฝากญาติพี่น้องเพื่อนๆของท่าน ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลต่างๆที่มอบให้มา https://worldheritagesite.onep.go.th/sitedetail/15

ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์
ฐิติพงศ์ อมรไตรลักษณ์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *